Om

Om oss

Nu kan Du som kund få en helhetslösning för både hus och trädgård från samma företag, och vår förhoppning är att det ska underlätta vägen fram till Dina bygg- och trädgårdsdrömmar.

Fabax Bygg AB har funnits sedan 2011 och drivs av snickare med över 30 års erfarenhet från byggbranschen.
År 2019 utökar företaget med trädgårdstjänster som utförs av utbildad trädgårdsmästare.

Trädgårdsmästarutbildningen ägde rum på Gunnebo Slott och Trädgårdar som i samarbete med Folkuniversitetet anordnar yrkeshögskoleutbildningen ”Trädgårdsmästare – hälsa, kultur och miljö”.
Utbildningen består av både praktiska och teoretiska kunskaper om allt från odling till skötsel av landskap och kulturmiljöer. Hälsofrämjande och ekologiska perspektiv är självklara beståndsdelar liksom urban odling, funktionella växtmaterial, parkskötsel och mycket mer. Stort fokus ligger på hållbarhet, inte bara på den specifika trädgården i sig utan även miljön i stort.